algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Statutaire naam: Kantoor P
Vestigingsadres: Van Galenweg 4
4819 AL Breda
Telefoonnummer: 076-8886223
E-mail: info@energielabeldirect.com
KvK-nummer: 20131904
BTW-id: NL001671876B23

1. Dienstomschrijving
Energielabeldirect levert energielabels en maatwerkadviezen voor woningen en utiliteitsbegouwen (kantoor, restaurant, industrie, etc) conform de BRL 9500-00, 9500-01 en 9500-02. De resultaten van de opnamen worden verwerkt met behulp van gecertificeerde software en vervolgens opgestuurd naar de klant. Gegevens van het gebouw/deze woning worden in het monitoringsbestand opgenomen en zullen worden geregistreerd bij RVO. Ten behoeve van de borging van ons kwaliteitssysteem kan de certificatie instelling, samen met ons, een controle bezoek brengen aan dit gebouw/woning. Wij vragen uw medewerking hiervoor indien het voorkomt. Als de certificatie instelling geen toegang krijgt tot het gebouw/woning, dan wordt het rapport verwijderd uit het landelijk gegevensbestand van afgemelde rapporten. De opdrachtgever heeft het recht om het volledige projectdossier op te vragen. Alle diensten van Energielabeldirect zijn onderhevig aan deze algemene voorwaarden, tenzij anders vermeld. De genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

2. Ontbindingstermijn
De klant heeft het recht om, zonder opgaaf van redenen, van een dienst af te zien binnen zeven werkdagen na het sluiten van de overeenkomst en de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting. De overeenkomst is derhalve pas definitief als zeven werkdagen na het sluiten van de overeenkomst zijn verstreken, dan wel vanaf het moment dat de adviseur met de opname(-s) is begonnen. Het eventueel al door u betaalde bedrag wordt uiterlijk 30 dagen na ontbinding gerestitueerd.

3. Afspraak wijzigen
U kunt de datum en / of tijd van uw afspraak tot 3 dagen van tevoren kosteloos wijzigen. U dient hiervoor telefonisch contact op te nemen met uw adviseur. Wilt u minder dan 72 uur voor de afspraak de datum en / of tijd wijzigen, dan kunnen € 25,– aan wijzigingskosten in rekening worden gebracht.

4. Afspraak annuleren
Indien u een afspraak wilt annuleren, dan restitueert Energielabeldirect onder bepaalde voorwaarden (een gedeelte van) het reeds betaalde bedrag. Annuleren kan alleen telefonisch bij de aan u toegewezen adviseur.
– U kunt uw boeking gratis annuleren tot 14 dagen voor de ingeplande bezoekdatum.
– Tot 2 dagen voor de ingeplande afspraak wordt 25% van het factuurbedrag in rekening gebracht.
– Bij annulering binnen 48 uur wordt 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht.
Indien u op de afgesproken datum en tijd niet aanwezig bent, zonder dat u dit heeft gemeld, wordt 75% van het factuurbedrag in rekening gebracht.

5. Betaling en automatische incasso
Energielabeldirect maakt gebruik van de incassomodule van de Rabobank.
Bij de incasso wordt het verschuldigde bedrag binnen enkele dagen na de boeking van uw bankrekening afgeschreven. De Rabobank houdt toezicht op het juist gebruik van de incassomodule. Bij misbruik wordt Energielabeldirect per direct alle rechten ontnomen om van deze module gebruik te kunnen maken.
Mocht het verschuldigde bedrag niet geïncasseerd kunnen worden, dan ontvangt u daarover bericht. U kunt vervolgens zelf het verschuldigde bedrag aan Energielabeldirect overmaken. Dit bedrag dient op onze rekening te staan voordat de afspraak met onze adviseur staat gepland.

6. Levertermijn
Wij streven ernaar om het energielabel binnen 5 werkdagen te leveren. Uiterlijk zal het energielabel binnen 30 dagen na bestelling worden geleverd. Is dit niet mogelijk of is er om een andere reden vertraging, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.

7. Non conformiteit
Indien de geleverde diensten en goederen niet conform de overeenkomst zijn, dient u de eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen na ontdekking te melden bij Energielabeldirect. Het is daarom raadzaam dat u de geleverde goederen en diensten onmiddellijk na ontvangst inspecteert en daarbij gebleken gebreken tijdig (binnen 30 dagen) meldt. Na deze periode kan Energielabeldirect niet meer verantwoordelijk gesteld worden voor de kwaliteit van de geleverde producten en diensten.

Indien er fouten worden geconstateerd in de geleverde energielabels, dienen deze uiterlijk binnen 1 maand na levering gemeld te worden. Na deze periode kan Energielabeldirect niet meer verantwoordelijk gehouden worden voor de juistheid van de energielabels.

8. Klachtenregeling
A. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over onze diensten. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail: info@energielabeldirect.com. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren.

B. Indien uw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, dan kunt u contact opnemen met de onafhankelijke certificatie-instelling van Energielabeldirect: SKGIKOB (www.skgikob.nl). Zij zullen uw klacht dan in behandeling nemen.

C. Is de klacht dan nog niet naar tevredenheid opgelost, dan kunt u een beroep doen op de klachtenregeling via www.energielabelklachten.nl. Via dit loket komt de klacht terecht bij de Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector (KBI), het informatieloket voor certificering in de installatiesector. KBI komt met een niet bindend advies.

D. Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter. Toepasselijk recht: op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

9. Privacy
We werken met hoge ethische standaarden en respecteren uw privacy. Daarom geven we in geen geval uw persoonsgegevens aan derde partijen. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie over dit onderwerp.

10. Zetel
Energielabeldirect is een product van Kantoor P, een in Nederland geregistreerd bedrijf. Het Nederlands recht is op onze diensten van toepassing.

Hulp nodig bij het aanvragen van uw
energielabel? Daarvoor zijn we hier!

Afspraak maken?

Ben je meer een schrijftype?

Laat dan een bericht achter of mail: